Uraz czaszkowo-mózgowy u dziecka: postępowanie zaawansowane

Na podstawie: Guidelines for the Management of Pediatric Severe TBI, 3rd Ed, 2019. Brain Trauma Foundation Monitorowanie: cele i progi terapii Monitoruj ciśnienie wewnątrzczaszkowe (ICP) i utrzymuj je poniżej 20mmHg Utrzymuj ciśnienie perfuzji mózgowej (CPP) w granicach 40 – 50mmHg. Prawdopodobnie u nastolatka bliżej górnej, u noworodka bliżej dolnej granice tego zakresu. Jeśli monitorujesz utlenowanie …

Uraz czaszkowo-mózgowy u dziecka: postępowanie zaawansowane Read More »

Uraz czaszkowo-mózgowy u dziecka: postępowanie podstawowe

Na podstawie Guidelines for Prehospital Management of TBI, 2nd Ed., 2007. (Stare, ale nie ma nowszego podsumowania postępowania podstawowego) Transport intubuj jeśli: daleko do szpitala hipoksja (SaO2<90%) inne metody utrzymania drożności dróg oddechowych nieskuteczne (np. rurka usto-gardłowa) jeśli wydolny oddech i blisko do szpitala intubacja może pogorszyć rokowanie, zwłaszcza wykonana niewprawnymi rękami* transpotuj tam, gdzie …

Uraz czaszkowo-mózgowy u dziecka: postępowanie podstawowe Read More »