admin

Stłuczenie płuca [Lekarski Egzamin Końcowy, MRiIT, Pyt. 22]

Lekarski Egzamin Końcowy. Baza pytań. Medycyna Ratunkowa i Intensywna Terapia. Pytanie nr 22Do typowych objawów stłuczonego płuca należy/należą:A. krwioplucie.B. duszność.C. sinica.D. rzężenia nad polem płucnym.E. wszystkie wymienione. No niestety, kolejne słabe pytanie. Dlaczego? Bo nic nie sprawdza, nic nie wnosi. Kto z was zaryzykował by wybranie którejś z odpowiedzi zamiast E. wszystkie wymienione.? Kto z …

Stłuczenie płuca [Lekarski Egzamin Końcowy, MRiIT, Pyt. 22] Read More »

Noworodek niewymagający interwencji [Lekarski Egzamin Końcowy, MRiIT, Pyt. 21]

Lekarski Egzamin Końcowy. Baza pytań. Medycyna Ratunkowa i Intensywna Terapia. Pytanie nr 21Noworodek może być zaliczony na podstawie oceny wstępnej do pierwszej grupy(wymagającej tylko osuszenia skóry i okrycia), gdy spełnia następujące warunki:1) aktywnie oddycha lub płacze;2) ma prawidłowe napięcie mięśniowe;3) ma prawidłowe lub obniżone napięcie mięśniowe;4) czynność serca wynosi powyżej 100/min;5) czynność serca wynosi poniżej …

Noworodek niewymagający interwencji [Lekarski Egzamin Końcowy, MRiIT, Pyt. 21] Read More »

Badanie noworodka: przykładowy opis.

Dziecko bez ewidentnych cech dysmorficznych. Skóra różowa, bez wykwitów. Czerwony refleks z dna oka obustronnie obecny. Ciemię wielkości …, w poziomie kości czaszki. Podniebienie ukształtowane prawidłowo. Osłuchowo nad płucami szmer pęcherzykowy, symetryczny, prawidłowy. … oddechów/min. Bez cech duszności. Akcja serca miarowa, ok. …/min, bez dodatkowych zjawisk osłuchowych. Nawrót włośniczkowy …s. Tętno na obu tętnicach udowych …

Badanie noworodka: przykładowy opis. Read More »

Europejskie wytyczne postępowania w zespole zaburzeń oddychania noworodka – aktualizacja 2019: wentylacja mechaniczna

Poniższa część dotyczy wentylacji mechanicznej. Nadal niestety brak jasnych kryteriów dotyczących sedacji. Silne zalecenia Po stabilizacji, wentylacji mechanicznej należy użyć u noworodków z ZZO kiedy inne metody wsparcia oddechowego zawiodły.(A1: wysoka jakość dowodów, silne zalecenie) Wybór metody wentylacji należy do lekarza, jednak w przypadku użycia konwencjonalnej wentylacji mechanicznej należy użyć trybu z docelową objętością.(A1: wysoka …

Europejskie wytyczne postępowania w zespole zaburzeń oddychania noworodka – aktualizacja 2019: wentylacja mechaniczna Read More »

Europejskie wytyczne postępowania w zespole zaburzeń oddychania noworodka – aktualizacja 2019: CPAP

Poniższą część można podsumować: im szybciej i mniej inwazyjnie tym lepiej. Zapraszam do przeczytania wytycznych dotyczących CPAP. Silne zalecenia CPAP z wczesnym ratunkowym surfaktantem są optymalnym postępowaniem u noworodków z ZZO (A1: wysoka jakość dowodów, silne zalecenie). CPAP należy rozpocząć od urodzenia u wszystkich noworodków z ryzykiem ZZO (np. <30Hbd), które do stabilizacji nie wymagają …

Europejskie wytyczne postępowania w zespole zaburzeń oddychania noworodka – aktualizacja 2019: CPAP Read More »

Europejskie wytyczne postępowania w zespole zaburzeń oddychania noworodka – aktualizacja 2019: surfaktant

Poniżej część zaleceń dotycząca surfaktantu. LISA w natarciu, kibicuję 🙂 Silne zalecenia Noworodki z ZZO powinny otrzymać surfaktant pochodzenia zwierzęcego.(A1, wysokiej jakości dowody, silne zalecenie). Strategia wczesnego ratunkowego surfaktantu powinna być standardem, ale są sytuację, kiedy surfaktant powinien być podany na sali porodej, np. jeśli intubacja jest konieczna do stabilizacji.(A1: wysokiej jakości dowody, silne zalecenie) …

Europejskie wytyczne postępowania w zespole zaburzeń oddychania noworodka – aktualizacja 2019: surfaktant Read More »

Europejskie wytyczne postępowania w zespole zaburzeń oddychania noworodka – aktualizacja 2019: postępowanie przed porodem

Zalecenia silne Matki z wysokim ryzykiem porodu przedwczesnego powinny być przetransportowane do ośrodka posiadającego doświadczeniem w leczeniu ZZO. (C1: niska jakość dowodów, silne zalecenie) Należy zaproponować jednorazową, okołoporodową dawkę steroidu wszystkim kobietom z ryzykiem przedwczesnego porodu od momentu kiedy dziecko ma szanse na przeżycie do 34 Hbd. Idealnie przynajmniej 24 godz. przed porodem. (A1: wysoka …

Europejskie wytyczne postępowania w zespole zaburzeń oddychania noworodka – aktualizacja 2019: postępowanie przed porodem Read More »

Gospodarka wapniowo-fosforanowa: funkcje parathormonu i witaminy D

Witamina D: w jelitach: zwiększa wchłanianie wapnia i fosforanów w nerkach: zwiększa resorpcję zwrotną wapnia i fosforanów w przytarczycach: zmniejsza wydzielania parathormonu Parathormon w kościach: zwiększa uwalnianie wapnia i fosforanów w nerkach: zwiększa wchłanianie zwrotne wapnia zmniejsza wchłanianie zwrotne fosforanów zwiększa hydroksylację witaminy D do jej aktywnej postaci

Europejskie wytyczne postępowania w zespole zaburzeń oddychania noworodka – aktualizacja 2019: stabilizacja na sali porodowej

Zacznij mierzyć czas Opóźnij zaklemowanie pępowiny o min. 60s Utrzymuj temperaturę w sali porodowej pomiędzy 23 a 25oC, poniżej 28 tygodnia ponad 25oC Zawiń dziecko w foliowy worek i umieść pod promiennikiem ciepła na czas stabilizacji Utrzymuj temperaturę głęboką pomiędzy 36,5 a 37,5oC Stężenie tlenu reguluj według saturacji, w razie potrzeby zwiększaj o 10% co …

Europejskie wytyczne postępowania w zespole zaburzeń oddychania noworodka – aktualizacja 2019: stabilizacja na sali porodowej Read More »

Jak (nie) przygotować dziecko do znieczulenia. Błędy, które mogą narazić Twoje dziecko na utratę życia lub zdrowia

Na stole operacyjnym leży 5-letnia dziewczynka. Przez usta wystaje rurka intubacyjna połączona długimi karbowanymi rurami z respiratorem. Trwa zabieg usunięcia migdałka gardłowego. Zabieg przebiega gładko, parametry życiowe są stabilne. Niepokoją tylko narastające opory oddechowe, respirator wtłacza do płuc coraz mniej powietrza. Po przyłożeniu słuchawki stetoskopu do klatki piersiowej słychać głośne furczenia. Po odessaniu zawartości oskrzeli …

Jak (nie) przygotować dziecko do znieczulenia. Błędy, które mogą narazić Twoje dziecko na utratę życia lub zdrowia Read More »