admin

Cukrzycowa choroba nerek: definicja dla medyków

Wysoki cukier niszczy nerki na wiele sposobów: bezpośrednio, ale też poprzez uszkodzenie naczyń i przewlekły stan zapalny. W końcowej fazie nerki padną i nie będzie większej różnicy pomiędzy cukrzycową chorobą nerek, a klasyczną przewleką chorobą nerek. Charakterystyczny jest za to początek. Na początku niszczona jest bariera zapobiegająca obecności białka w moczu. Dlatego niezbędnym elementem oceny …

Cukrzycowa choroba nerek: definicja dla medyków Read More »

Drogi podania leków: krótki opis dla medyków

Doustna: podstawowa, ale nie we wszystkich sytuacjach możliwa do wykorzystania. Na przykład wankomycyna nie wchłania się z przewodu pokarmowego i można ją podać doustnie tylko w leczeniu zakażenia obecnego w świetle jelita. Dożylna: właściwie nie ma leków, których tą drogą podać nie można, ale nie zawsze jest to pożądane. Na przykład podając sterydy wziewnie ograniczamy …

Drogi podania leków: krótki opis dla medyków Read More »

Co to są analogi albo mimetyki?

Analog i mimetyk to dwie nazwy na to samo. Oznaczają one substancję, która podszywa się pod inną substancję, powodując podobny efekt biologiczny do pierwowzoru. W przypadku konkretnego leku, zwykle jedna nazwa jest bardziej popularna. Na przykład salbutamol często jest określone beta2-mimetykiem, bo udaje adrenalinę i aktywuje receptor beta2, który rozszerza oskrzela. Nazwy analog adrenaliny właściwie …

Co to są analogi albo mimetyki? Read More »

Agonista a antagonista: definicja dla medyków

Agonista to substancja, która wiąże się z receptorem i aktywuje go. Przykładem może być morfina, która aktywuje receptory opioidowe, powodując między innymi zniesienie bólu. Antagonista wiąże się z receptorem, ale nie aktywuje go. Blokuje w ten receptor dla substancji, które go aktywują, więc efekt jest odwrotny do działania receptora. Przykładem antagonistów jest atropina, która blokując …

Agonista a antagonista: definicja dla medyków Read More »

Stopa cukrzycowa: definicja dla medyków

Na skutek zaburzeń ukrwienia i unaczynienia stopy w przebiegu cukrzycy, łatwiej dochodzi do skaleczeń, zranień, a kiedy już powstaną, źle się goją, mogąc stać się powodem częściowej lub całkowitej amputacji stopy.

Zastoinowa niewydolność serca: definicja dla medyków

Postać niewydolności serca, w której głównym problemem jest gromadzenie wody, bo serce nie odbiera krwi wystarczająco sprawnie z organizmu. Może wystąpić w wersji ostrej lub przewlekłej. Może dotyczyć lewej i/lub prawej komory. Jeśli szwankuje komora prawa, zaobserwujemy obrzęki dolnej połowy ciała, powiększenie wątroby i poszerzenie żył szyjnych. Jeśli szwankuje komora lewa, woda zgromadzi się w …

Zastoinowa niewydolność serca: definicja dla medyków Read More »

Osmolarność: definicja dla medyków

Dlaczego objawem cukrzycy jest wielomocz, w obrzęku mózgu podaje się stężoną sól fizjologiczną, a w zaparciu mannitol? Za wszystkim stoi osmolarność. Im większa osmolarność płynu tym więcej w nim substancji osmotycznie czynnej, a owa czynność osmotyczna to ściągania wody przez błony komórkowe. Przykłady? W cukrzycy poziom glukozy we krwi jest tak wysoki, że cukier znajdujemy …

Osmolarność: definicja dla medyków Read More »

Inhibitory w medycynie: czym są?

Inhibitory to substancje zwalniające, albo hamujące jakiś proces chemiczny. A, że w biologii większość reakcji jest kontrolowana przez jakiś enzym, to inhibitory będą hamowały proces przez hamowanie kontrolującego go enzymu. Przykłady najbardziej znanych w medycynie inhibitorów to przeciwnadciśnieniowe inhibitory konwertazy angiotensyny czy zmniejszające wydzielania kwasu solnego w żołądku inhibitory pompy protonowej.

Transporter błonowy

Transporter błonowy to białko, które siedzi okrakiem na błonie komórkowej i jest bramką, która wpuszcza (bądź nie) wybrane cząsteczki. Istnieją antyporty, gdzie jedna cząteczka wchodzi od komórki, a druga wychodzi, i symporty gdzie obie cząsteczki przemieszczają się przez błonę w tym samym kierunku. Kontransporter to inna nazwa na symport.