Czerwona

Permisywna hipotensja w urazie głowy?

W ciężkim krwawieniu bez urazu głowy zaleca się utrzymanie skurczowego ciśnienia tętniczego w granicach 80-90mmHg i/lub średniego (MAP) 50-60mmHg.

Jednak w ciężkim urazie głowy (GCS <8) nie możemy sobie na to pozwolić i MAP musi wynosić powyżej 80mmHg. Hipotensja strasznie nasila obrzęk mózgu.

Rossaint, R., Bouillon, B., Cerny, V. et al. The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: fourth edition. Crit Care 20, 100 (2016). https://doi.org/10.1186/s13054-016-1265-x

Ufasz FAST?

Ufaj, ale sprawdzaj. FAST ma wysoką swoistość w wykrywaniu wolnego płynu w jamie brzusznej, ale jego stosunkowo niska czułość nie pozwala na pewne wykluczenie krwawienia do jamy otrzewnej. Wciąż jesteśmy skazani na TK.

94% to dobra saturacja?

Różne wytyczne podają różne docelowe wartości dla różnych ciężkich stanów.

Po NZK ERC rekomenduje 94-98%, a u noworodków >90%

W zaostrzeniu astmy wytyczne GINA rekomendują 93-95%

Jakkolwiek mało spektakularnie 94% brzmi, ta saturacja mieści się w normie dla wielu ciężkich stanów.

Tylko GOLD się wyłamuje, bo w zaostrzeniu POChP zaleca 88-92%.

No cóż, jak widać w niektórych sytuacjach 94% to może być nawet za dużo.

Rozwarstwienie aorty: tylko operacja?

Pomijam fakt, że część rozwarstwień typu A nadaje się do zaopatrzenia stentem, zabiegowiec tak czy siak musi pacjenta jak najszybciej ocenić. Ale co z farmakoterapią?

Jeżeli mamy objawy wstrząsu, to oczywiście zajmujemy się nimi objawowo, ale jeśli ciśnienie jest wysokie, to ono jest naszym głównym celem. Musimy je agresywnie obniżać zaczynając od szybko działającego beta-blokera. Nie zapominajmy, że leki przeciwbólowe nie tylko przynoszą ulgę pacjentowi, ale obniżają tętno i ciśnienie, a to jest w rozwarstwieniu aorty z hipertensją priorytet farmakoterapii.

Kiedy tachykardia przestaje zwiększać rzut serca?

Ok. 150/min. Mniej więcej powyżej tej wartości korzyść ze wzrostu częstości akcji serca jest minimalizowana przez zmniejszenie objętości wyrzutowej i rzut serca przestaje rosnąć, a jedyny skutek to wzrost obciążenia mięśnia sercowego. Oczywiście dla każdej sytuacji klinicznej ta granica będzie się różnić, ale dobrze mieć jakikolwiek punkt odniesienia.

Jaka katecholamina we wstrząsie kardiogennym?

Mimo, że to pompa zawiodła to wytyczne upierają się przy noradrenalinie.

Prawdopodobnie doczekamy się niebawem bardziej zindywidualizowanego podejścia, ale póki co obkurczenie naczyń krwionośnych jest najskuteczniejsze w tej beznadziejnej sytuacji.

1. Shankar A, Gurumurthy G, Sridharan L, et al. A Clinical Update on Vasoactive Medication in the Management of Cardiogenic Shock. Clinical Medicine Insights: Cardiology. January 2022. doi:10.1177/11795468221075064

Co to jest platypnoe?

Platypnoe to rzadki objaw chorobowy polegający na nasilaniu się duszności w pozycji stojącej i siedzącej, a zmniejszaniu się jej przy przyjęciu pozycji leżącej. Może występować na przykład w zatorowości płucnej.