Zielona

Co to jest blok serca?

Jak każdy inny mięsień, serce stymulowane jest do skurczu impulsem elektrycznym. W przypadku mięśni impuls ten powstaje w mózgu, albo rdzeniu kręgowym. Serce jednak jest autonomiczne, czyli impuls powstaje w samym mięśniu, a dokładnie w prawym przedsionku. Pobudza przedsionki do skurczu i wędruje do komór, żeby tam zrobić to samo. Bloki serca albo bloki przedsionkowo-komorowe to zaburzenia przewodzenia impulsu z przedsionków do komór. Wyróżniamy 3 stopnie:

I stopień: impulsy wędrują wolniej, ale wszystkie są przewodzone, na jeden skurcz przedsionków przypada jeden skurcz komór

II stopień: nie każdy impuls dociera do komór, więc skurczów przedsionków jest więcej niż skurczów komór

III stopień: żaden impuls nie dociera do komór, które muszą radzić sobie same. Na szczęście impuls pobudzający komory może powstać w innym miejscu, pomiędzy blokadą a komorami, tyle, że wtedy rytm komór jest dużo wolniejszy

Jak leczyć kolkę nerkową?

Okazuje się, że nie potężne opioidy (takie jak morfina czy oksykodon) są najskuteczniejsze, ale niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) takie jak ibuprofen czy ketonal. Nie tylko nie nasilają mdłości, ale zmniejszają obrzęk moczowodu i zmniejszają produkcję moczu.

Co to jest kolka nerkowa?

Silny ból w okolicy lędźwiowej, promieniujący do spojenia łonowego, zewnętrznych narządów płciowych i wewnętrznej powierzchni ud może być spowodowany wzrostem ciśnienia w górnych drogach moczowych w wyniku zablokowania ich odpływu.

Jak leczyć tachykardię?

Tachykardia, czyli przyspieszona akcja serca może mieć przyczynę sercową, wtedy leczymy ją lekami antyarytmicznymi, albo pozasercową, wtedy leczymy jej przyczynę np. ból, niedotlenienie czy niedokrwienie całego lub części ciała.

Co to jest rozwarstwienie aorty?

Ściana najważniejszej tętnicy składa się z kilku warstw. Rozwarstwienie aorty to śmiertelnie niebezpieczne dostanie się krwi pomiędzy te warstwy. Typowy objaw to nagły, bardzo silny ból w klatce piersiowej.

Czy zawsze defibrylujemy w zatrzymaniu krążenia?

W filmach nie ma zatrzymania krążenia bez defibrylacji, czyli przepuszczenia przez klatkę piersiową prądu elektrycznego. W prawdziwym życiu uzależniamy to od wskazań kardiomonitora, czyli czynności elektrycznej serca. Migotanie komór i częstoskurcz komorowy bez tętna wymagają defibrylacji, ale już na przykład asystolia nie.

Co to jest oddech agonalny?

Wolny oddech z wysiłkiem, często przez otwarte szeroko usta u nieprzytomnego pacjenta. Traktujemy go jako objaw zatrzymania krążenia i rozpoczynamy resuscytację, albo jako objaw nieuniknionej nadchodzącej śmierci i pozwalamy pacjentowi umrzeć w spokoju. Wybór bywa trudny.

Co to jest wstrząs?

W filmach albo na oddziałach często słyszy się, że pacjent jest wstrząsowy, co to jednak dokładnie oznacza?

Według definicji słownikowej wstrząs oznacza niedostateczne dostarczanie tlenu do tkanek w stosunku do zapotrzebowania. I to słowo dostarczanie jest kluczem, bowiem nie będzie we wstrząsie pacjent z ciężkim niedotlenieniem w napadzie astmy, ale taki z rozległym zawałem i dysfunkcją mięśnia sercowego już tak.

Co to jest SpO2?

Nie cała hemoglobina jest wysycona tlenem. Procent tego wysycenia to saturacja, która normalnie wynosi ok. 98%. Saturację mierzoną pulsoksymetrem zakładanym na palec oznaczamy skrótem SpO2, w odróżnieniu np. od SaO2, oznaczającej saturację mierzoną dokładniej, poprzez pobranie krwi tętniczej (arterial). Saturacja to jeden z głównych czynników, od którego zależy, ile tlenu krew zaniesie do tkanek.

Co to jest orthopnoe?

Orthopnoe to objaw polegający na nasilaniu się duszności w pozycji leżącej, zwłaszcza na wznak, a zmniejszaniu się jej przy przyjęciu pozycji siedzącej lub stojącej.