Uraz czaszkowo-mózgowy u dziecka: postępowanie zaawansowane

Na podstawie: Guidelines for the Management of Pediatric Severe TBI, 3rd Ed, 2019. Brain Trauma Foundation

Monitorowanie: cele i progi terapii

Monitoruj ciśnienie wewnątrzczaszkowe (ICP) i utrzymuj je poniżej 20mmHg

Utrzymuj ciśnienie perfuzji mózgowej (CPP) w granicach 40 – 50mmHg. Prawdopodobnie u nastolatka bliżej górnej, u noworodka bliżej dolnej granice tego zakresu.

Jeśli monitorujesz utlenowanie tkanki mózgowej (PbrO2) utrzymuj je na poziomie powyżej 10mmHg

Tomografia komputerowa nie jest skuteczna w ocenie nadciśnienia śródczaszkowego

Rutynowe, wielokrotne powtarzanie tomografii komputerowej nie jest konieczne po upływie pierwszych 24 godzin, chyba, że wystąpi pogorszenie neurologiczne lub podwyższenie ICP

Leczenie nadciśnienia śródczaszkowego

 • Bolus hipertonicznej soli fizjologicznej (HTS) w dawce 2-5ml/kg 3% NaCl w ciągu 20min
 • Dawka podtrzymująca hipertonicznej soli fizjologicznej (HTS) to ciągły wlew 0,1 – 1,0ml/kg 3% NaCl. Stosuj najmniejszą dawkę skuteczną, tzn. taką, która pozwoli utrzymać ICP < 20mmHg
 • Unikaj hipernatremii powyżej 160-170mmol/l powyżej 72 godz. z powodu ryzyka trombocytopenii, anemii i zakrzepicy żył głębokich
 • Nie ma dowodów na skuteczność mannitolu. Przeciwnie, stwarza ryzyku wzrostu ICP przy długotrwałej podaży i niewydolności nerek
 • Podczas przełomów nadciśnienia śródczaszkowego unikaj bolusów fentanylu i/lub midazolamu z powodu ryzyka hipoperfuzji mózgowej

Leczenie opornego nadciśnienienia śródczaszkowego

 • Rozważ bolus wysokostężonej soli fizjologicznej stosowany w opornym nadciśnieniu śródczaszkowym to 0,5ml/kg (maks. 30ml) 23,4% NaCl
 • Rozważ hiperwentylację, ale nie profilaktycznie (tzn. przy dobrej kontroli ICP)
 • Rozważ umiarkowaną hipotermię (32-33oC), ale nie profilaktycznie (tzn. przy dobrej kontroli ICP). Ogrzewaj w tempie 0,5-1,0oC / 12-24 godz. lub wolniej
 • Rozważ zewnętrzny drenaż komorowy (EVD)
 • Rozważ kraniektomię dekompresyjną, jeśli zawiodły metody zachowawcze.
 • Rozważ barbiturany jeśli pacjent jest hemodynamicznie stabilny a zawiodły inne metody, w tym chirurgiczne. Barbiturany obniżają ciśnienie krwi, pamiętaj o utrzymaniu ciśnienienia perfuzji (CPP)

Leczenie wspomagające

 • Podawaj fenytoinę lub lewiteracetam celem prewencji drgawek wczesnych (do 7 dni). Monitoruj poziom fenytoiny i koryguj dawkę jeśli stosujesz równolegle hipotermię. Zwłaszcza podczas ogrzewania rośnie ryzyko toksyczności.
 • Rozpocznij żywienie do przewodu pokarmowego w ciągu 72 godz. od urazu
 • Nie podawaj sterydów

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *