Czy można szybko opróżniać pęcherz moczowy?

Być może spotkałeś się z opinią, że zbyt szybkie opróżnienie przepełnionego pęcherza podczas jego cewnikowania może spowodować krwawienie i spadek ciśnienia. Nie ma jednak żadnych dowodów, że stopniowe opróżnianie pęcherza takim powikłaniom zapobiega. Krwawienia i spadki ciśnienia podczas cewnikowania się zdarzają. Ale po pierwsze nie są one istotne klinicznie, po drugie nie wiemy, czy nie wydarzyłyby się i tak, przy powolnym opróżnianiu pęcherza.

Wu MY, Chang JR, Lee YK, Lin PC, Tsai TY. The Effect and Safety of Rapid and Gradual Urinary Decompression in Urine Retention: A Systematic Review and Meta-Analysis. Medicina (Kaunas). 2022 Oct 13;58(10):1441. doi: 10.3390/medicina58101441. PMID: 36295601; PMCID: PMC9609720.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *