Przerost przedsionka serca

Każdy mięsień poddany obciążeniu rośnie. Pozostaje więc pytanie, kiedy przedsionek serca jest tak przeciążony, że przerasta?

Może być tak, że zastawka stawia zbyt duży opór, więc lewy przedsionek rośnie w stenozie zastawki mitralnej, prawy – trójdzielnej.

Może też być tak, że krew cofa się przez niewydolną zastawkę. I znowu lewy przedsionek urośnie w niedomykalności mitralnej, prawy – trójdzielnej.

Kolejna przyczyna to zaburzenia rozkurczu komory, które przeszkadzają przedsionkowi wtłoczyć do niej krew.

Na koniec dwie najczęstsze przyczyny: migotanie przedsionków i nadciśnienie tętnicze.

1 thought on “Przerost przedsionka serca”

  1. Pingback: Niewydolność serca do diagnostyki [Lekarski Egzamin Końcowy, ChW, Pyt. 31] – Krzysztof Wernicki

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *