Niewydolność krążenia: definicja dla medyków

“Niewydolność krążenia” to fraza tyleż często w szpitalu używana co oględna i nieprecyzyjna. Bo niewydolnością krążenia będzie zarówno wstrząs septyczny co zatorowość płucna, oba te stany niewątpliwie mogą krążenie upośledzać.

Jednak w praktyce “niewydolność krążenia” będzie używana jako synonim “niewydolności serca” czyli pogorszenia funkcji układu krążenia pochodzenia sercowego.

Jeżeli słyszysz, że pacjent został przyjęty do szpitala z powodu niewydolności krążenia to najprawdopodobniej powodem przyjęcia jest zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca.

1 thought on “Niewydolność krążenia: definicja dla medyków”

  1. Pingback: Niewydolność serca do diagnostyki [Lekarski Egzamin Końcowy, ChW, Pyt. 31] – Krzysztof Wernicki

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *