Podstawy wentylacji mechanicznej cz. 4

Pan Henryk ma 77, jest zaintubowany i wentylowany mechanicznie z powodu infekcji COVID-19. Używany respirator to popularny Philips Trilogy 202. Od kilku godzin obserwujesz obniżone wartości saturacji. Jakie parametry wentylacji możesz zmienić, żeby poprawić utlenowanie krwi?

Dwa parametry mają największy wpływ na saturację. Te parametry to FiO2 czyli wdechowa stężenie tlenu i PEEP czyli dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe.

Oczywiście obie te interwencje mają swoją cenę. FiO2 powyżej 50% jest toksyczny i jeszcze bardziej uszkadza płuca, natomiast PEEP poprzez wzrost ciśnienia w klatce piersiowej predysponuje do hipotensji i obwodowych zastojów żylnych. Który więc parametr zwiększyć w przypadku spadku saturacji?

Pewną wskazówką może być tabelka zapożyczona z ARDS pokazująca przykładowe wartości PEEP i FiO2:

FiO20,30,40,50,5-0,80,8-1,01,0
PEEP5-1414-1616-18202224

Czyli, jeśli mamy FiO2 ustawione na 0,3, zwiększamy PEEP aż do 14 zanim zwiększymy FiO2 do 0,4 itd. Ale jak to zrobić w praktyce?

Respirator wita nas następującym ekranem:

Wybieramy “Menu” górnym przyciskiem:

Nawigujemy pomiędzy opcjami w górę i w dół:

Wybieramy “Ustawienia i alarmy” i przyciskamy “Wybierz”.

W tym podmenu zjeżdżamy niżej niż najniższa widoczna opcja:

Wybieramy “PEEP” i naciskamy “Zmień”

Zwiększamy wartość naciskając w górę bądź w dół:

I zatwierdzamy naciskając “OK”

FiO2 znajdziemy nieco niżej. Zmieniamy je dokładnie tak samo jak PEEP.

Na koniec naciskamy “Zakończ”:

Z tego menu wychodzimy naciskając “Wyjście”

Skąd przenosimy się do początkowego widoku:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *