Reumatoidalne zapalenie stawów [Lekarski Egzamin Końcowy, ChW, Pyt. 3]

Lekarski Egzamin Końcowy. Baza pytań. Choroby wewnętrzne.

Pytanie nr 3
Do objawów pozastawowych reumatoidalnego zapalenia stawów zalicza się:
1) powiększenie węzłów chłonnych;
2) guzki reumatoidalne;
3) włóknienie płuc;
4) zapalenia spojówek, twardówki, nadtwardówki;
5) zapalenie osierdzia.
Prawidłowa odpowiedź to:
A. wszystkie wymienione.
B. tylko 2.
C. 3,5.
D. 1,2,3,5.
E. 2,3,5.

Proste, oczywiste pytanie. Wystarczy zajrzeć do książki i już wiadomo.

ALE, potem czytamy o toczniu, twardzinie i innych chorobach reumatycznych, w których część objawów jest podobna, część taka sama i wszystko zaczyna się mieszać. Jest na to sposób.

Porównuję sobie, które objawy powtarzają się w różnych chorobach reumatycznych, a które są unikalne dla jednej choroby. Porównanie robię w tabelce, najlepiej z podziałem na układy (krążenia, oddechowy itd.). Zobacz przykładową tabelkę porównującą reumatoidalne zapalenie stawów z toczniem:

Tabelka nie wyczerpuje tematu objawów tych chorób, bo nie rozwija kwestii zmian stawowych i skórnych, a skupia się raczej na objawach pozastawowych, ale to by było już za dużo treści jak na jeden wpis.

Zwróć uwagę, że z objawów ogólnych w obydwu chorobach występują podwyższona temperatura, osłabiene, spadek masy ciała, powiększenie węzłów chłonnych i zmiany stawowe. Z powodu zapalenia i zakrzepicy naczyń może też dojść do niedokrwienia i martwicy skóry i narządów wewnętrznych.

Toczeń może prezentować całą gamę objawów skórnych, za to dla RZS są typowe guzki reumatoidalne podskórne.

W obydwu chorobach w sercu możemy napotkać na zapalenie osierdzia i zmiany zastawkowe. Obie choroby przyspieszają miażdżycę i chorobę wieńcową. W toczniu opisywane jest zapalenie wsierdzia i mięśnia sercowego, w RZS kardiomiopatia.

Zapalenie opłucnej jest wspólne dla obu schorzeń. Typowe dla RZS guzki reumatoidalne znajdziemy również w płucach, wraz z zarostowym zapaleniem oskrzelików. Dla tocznia typowe charakterystyczne jest śmiertelnie groźne ostre limfocytowe śródmiąższowe zapalenie płuc oraz rozlane krwawienie pęcherzykowe. Obie choroby mogą prowadzić do zwłóknienia płuc i w rezultacie do nadciśnienia płucnego.

Większość zmian w nerkach jest w RZS związana z przewlekle przyjmowanymi lekami. Objawami są śródmiąższowe oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek. Nefropatia toczniowa jest również związana ze śródmiąższowym zapaleniem nerek, ale także kłębuszkowym zapaleniem nerek, zespołem nerczycowym oraz kwasicą cewkową dalszą.

W obu chorobach napotkamy na poli- i mononeuropatie, dla RZS typowy jest zespół cieśni nadgarstka a dla tocznia neuropatia nerwu wzrokowego. Podczas gdy RZS w wyniku zmian kostnych będzie predysponował do zepołów korzeniowych, toczeń może manifestować się bardziej spektakularnie jako depresja, drgawki, zaburzenia kognitywne a nawet psychotyczne.

Z RZS może współistnieć wtórny zespół Sjögrena prowadzący do złuszczającego zapalenia rogówki i spojówek a także zapalenie twardówki i nadtwardówki.

Łysienie i owrzodzenie jamy ustnej to dwa z wielu kryteriów rozpoznania tocznia.

A oto prawidłowa odpowiedź na nasze pytanie:

Pytanie nr 3
Do objawów pozastawowych reumatoidalnego zapalenia stawów zalicza się:
1) powiększenie węzłów chłonnych;
2) guzki reumatoidalne;
3) włóknienie płuc;
4) zapalenia spojówek, twardówki, nadtwardówki;
5) zapalenie osierdzia.
Prawidłowa odpowiedź to:
A. wszystkie wymienione.
B. tylko 2.
C. 3,5.
D. 1,2,3,5.
E. 2,3,5.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *