Europejskie wytyczne postępowania w zespole zaburzeń oddychania noworodka – aktualizacja 2019: postępowanie przed porodem

Zalecenia silne

Matki z wysokim ryzykiem porodu przedwczesnego powinny być przetransportowane do ośrodka posiadającego doświadczeniem w leczeniu ZZO.
(C1: niska jakość dowodów, silne zalecenie)

Należy zaproponować jednorazową, okołoporodową dawkę steroidu wszystkim kobietom z ryzykiem przedwczesnego porodu od momentu kiedy dziecko ma szanse na przeżycie do 34 Hbd. Idealnie przynajmniej 24 godz. przed porodem. (A1: wysoka jakość dowodów, silne zalecenie)

Należy rozważyć krótkotrwałe użycie tokolityków w bardzo wczesnej ciąży celem dokończenia podaży steroidu i/lub transportu dziecka in utero do ośrodka posiadającego doświadczenie w leczeniu ZZO.
(B1: średnia jakość dowodów, silne zalecenie)

Zalecenia słabe

Kolejna pojedyncza dawka steroidu może być podana w zagrażającym przedwczesnym porodzie przed 32 Hbd jeśli pierwsza dawka została podana przynajmniej 1-2 tygodnie wcześniej.
(A2: wysoka jakość dowodów, słabe zalecenie)

MgSO4 powinno być podane kobietom z zagrażającym porodem przedwczesnym poniżej 32Hbd.
(A2: wysoka jakość dowodów, słabe zalecenie)

U kobiet z objawami porodu przedwczesnego należy rozważyć ocenę długość szyjki macicy oraz oznaczenie poziomu fibronektyny płodowej aby zapobiec niepotrzebnej podaży tokolityków i/lub steroidów.
(B2: średnia jakość dowodów, słabe zalecenie)

Jakość dowodów
Wysoka jakośćA
Średnia jakośćB
Niska jakośćC
Bardzo niska jakośćD
Siła zaleceń
Zalecenie silne1
Zalecenie słabe2
Siła zaleceń i jakość dowodów

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *