Częsty błąd w leczeniu zaburzeń rytmu

Chodzi o umiejscowienie łyżek (czyli tych żelazek) lub elektrod (czyli tych naklejanych) podczas defibrylacji1 i kardiowersji elektrycznej2.

Prawa powinna wylądować prawo od mostka, lewa poniżej lewej pachy. Banalne. W praktyce jednak są z tym problemy.

Zacznijmy od prawej, opisywanej często niefortunnie sternum, czyli mostek. Niefortunnie, bo właśnie na mostku często ląduje, a jednak na kości będzie i gorsze przyleganie (bo nierówno) i gorsze przewodnictwo (bo w kości mało wody). Dodatkowo będzie przeszkadzać w razie potrzeby uciskania klatki piersiowej.

Jeszcze gorzej jest z drugą elektrodą, też niefortunnie opisywaną apex, czyli koniuszek serca. Osłuchujemy go z przodu klatki piersiowej i tam też pierwotnie umieszczano łyżkę defibrylatora, ale od ponad 20 lat wytyczne zalecają linię pachową środkową, czyli z boku klatki piersiowej. Niestety nadal powielane i utrwalane jest stare położenie. Od rysunków, poprzez fantomy aż po realne życie.

Jak duże ma to znaczenie? Nie wiemy. Logiczne jest, że powtarzające się, nieskuteczne wyładowania uszkadzają serce, a nawet małe przesunięcie elektrod z optymalnej pozycji wpływa na skuteczność3, ale biorąc pod uwagę osobnicze wariacje anatomiczne, daleko stąd do wniosków o wpływie na odległe wyniki leczenia.

Mimo, że nie mam twardych dowodów, myślę, że warto zadbać o skuteczność tej inwazyjnej procedury.

P.S. Zobacz z ciekawości na ilu obrazkach w internecie znajdziesz niepoprawne ustawienie elektrod (zwłaszcza lewej). O filmach fabularnych nawet nie wspomnę. Pakowanie się z żelazkiem pod pachę i zrzucanie bezwładnej ręki z noszy jest tyleż irytujące w prawdziwym życiu, co źle wygląda w kamerze.

  1. Defibrylacja – użycie na serce prądu elektrycznego podczas zatrzymania krążenia celem przywrócenia prawidłowego rytmu
  2. Kardiowersja elektryczna – użycie na serce prądu elektrycznego celem przywrócenia prawidłowego rytmu POZA zatrzymaniem krążenia. Przywrócenie prawidłowego rytmu lekami to kardiowersja farmakologiczna
  3. Esibov A, Chapman FW, Melnick SB, Sullivan JL, Walcott GP. Minor Variations in Electrode Pad Placement Impact Defibrillation Success. Prehosp Emerg Care. 2016;20(2):292-8. doi: 10.3109/10903127.2015.1076095. Epub 2015 Sep 18. PMID: 26383036.