Koloidy vs krystaloidy

Regularnie w pracy nie wiem co zrobić. Pacjent ma niskie ciśnienie, jest ewidentnie odwodniony, a ja chcę przetoczyć płyny, żeby szybko to ciśnienie podnieść. W kwestii toczenia płynów co nagle to po diable (bo obrzęk płuc), więc mój wzrok pada na roztwór żelatyny, która na dłużej “zostaje w naczyniach”

Nie znam żadnych dowodów, że ciśnienie lepiej podnosić koloidami1. Z jednej strony faktycznie wydają się skuteczniejsze2, ale z drugiej teoretycznie mogą pogarszać krzepnięcie3, czego na przykład w krwotoku bardzo byśmy nie chcieli.

Ja zwykle decyduję się na jedną butelkę Gelaspanu, na zasadzie, “po trochu z każdego płynu”, mając pełną świadomość, że nie mam na to logicznych argumentów. Jednocześnie nie czuję, że pacjent jest takim postępowaniem zagrożony, a może osiągnę wzrost ciśnienia szybciej i lepiej.

Jestem ciekaw, czy Ty masz jakieś przyzwyczajenia, które robisz “na czuja”?

  1. Lewis SR, Pritchard MW, Evans DJ, Butler AR, Alderson P, Smith AF, Roberts I. Colloids versus crystalloids for fluid resuscitation in critically ill people. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Aug 3;8(8):CD000567. doi: 10.1002/14651858.CD000567.pub7. PMID: 30073665; PMCID: PMC6513027.
  2. Heming N, Elatrous S, Jaber S, Dumenil AS, Cousson J, Forceville X, Kimmoun A, Trouillet JL, Fichet J, Anguel N, Darmon M, Martin C, Chevret S, Annane D; CRISTAL Investigators. Haemodynamic response to crystalloids or colloids in shock: an exploratory subgroup analysis of a randomised controlled trial. BMJ Open. 2017 Oct 6;7(10):e016736. doi: 10.1136/bmjopen-2017-016736. PMID: 28988172; PMCID: PMC5640079.
  3. Kam P, Varanasi S, Yang KX. The effects of haemodilution with succinylated gelatin solution on coagulation in vitro as assessed by thromboelastometry and impedance (multiple electrode) aggregometry. Anaesth Intensive Care. 2018 May;46(3):272-277. doi: 10.1177/0310057X1804600304. PMID: 29716485.