Co to jest PEEP?

PEEP czyli positive end-expiratory pressure tłumaczymy jako dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe. Co to oznacza w praktyce?

Terminu PEEP używamy najczęściej w kontekście wentylacji mechanicznej, czyli u pacjenta zaintubowanego i podłączonego do respiratora.

Żeby takiemu pacjentowi podać wdech, zwiększamy ciśnienie w drogach oddechowych, co wtłacza powietrze do płuc. Podczas wydechu zmniejszamy ciśnienie, i powietrze z płuc wraca.

Bez PEEP, ciśnienie na koniec wydechu spada do zera, czyli wyrównuje się z ciśnieniem atmosferycznym. Ma to swoje minusy, bo część pęcherzyków płucnych zamknie się wtedy przy wydechu całkowicie, co pogarsza wymianę gazową i zmniejsza saturację.

Jeśli chcemy tego uniknąć, nie pozwolimy ciśnieniu spaść zupełnie do zera, tylko utrzymamy je lekko dodatnie ponad ciśnienie atmosferyczne, co utrzyma więcej pęcherzyków płucnych otwartych.

I to jest właśnie PEEP, czyli dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe.