Głowa do góry?

Czy po urazie głowy należy trzymać głowę pacjenta wyżej, niż reszta ciała?

Wiemy, że uniesienie głowy zmniejsza ciśnienie wewnątrzczaszkowe.

Wiemy, że wysokie ciśnienie wewnątrzczaszkowe jest związane z gorszymi wynikami leczenia.

Wnioski nasuwają się same i wydają się być oczywiste. Ale zaraz, zaraz, czy my już tego w urazach głowy nie przerabialiśmy?

Przez dziesięciolecia dawaliśmy sterydy po urazie głowy, bo wiedzieliśmy, że potrafią zmniejszyć obrzęk mózgu. Dopóki w 2004 roku nie opublikowano badania CRASH, po którym wytyczne zakazały sterydów po urazie głowy, jako szkodliwych.

Uniesienie głowy po urazie czaszkowo-mózgowym zmniejsza ciśnienie wewnątrzczaszkowe, ALE na ten moment nie znalazłem dowodów, żeby poprawiało wyniki leczenia.

A ja nie lubię robić, rzeczy, które może pomogą, bo odciągają czas i uwagę od rzeczy, które na pewno pomogą.

A taką rzeczą jest unikanie niskiego ciśnienia tętniczego po urazie głowy. I póki co, wolałbym się na tym skupić.

Che Y, Lu T, Wang T, Zhao H, Song X, Zhan Q, Zhang C, Pan H, Yang K, Wang B. A Meta-analysis of the Clinical Efficacy of the Head-of-Bed Elevation for Patients With Acquired Brain Injury. J Neurosci Nurs. 2023 Jun 1;55(3):91-96. doi: 10.1097/JNN.0000000000000703. Epub 2023 Apr 22. PMID: 37094377.

Roberts I, Yates D, Sandercock P, Farrell B, Wasserberg J, Lomas G, Cottingham R, Svoboda P, Brayley N, Mazairac G, Laloë V, Muñoz-Sánchez A, Arango M, Hartzenberg B, Khamis H, Yutthakasemsunt S, Komolafe E, Olldashi F, Yadav Y, Murillo-Cabezas F, Shakur H, Edwards P; CRASH trial collaborators. Effect of intravenous corticosteroids on death within 14 days in 10008 adults with clinically significant head injury (MRC CRASH trial): randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2004 Oct 9-15;364(9442):1321-8. doi: 10.1016/S0140-6736(04)17188-2. PMID: 15474134.