Jak często pamiętają intubację pacjenci na SOR?

Często1. Pośpiech, brak wprawy i trudność w dobraniu dawki to powody, dla których medycyna ratunkowa przoduje w ryzyku świadomości podczas intubacji. Pośpiech wynika z nagłości. Brak wprawy – z zalewu SORów pacjentami nienagłym. Dawkę trudno dobrać bo balansujemy pomiędzy zapaścią krążeniową, a nie do końca uśpionym pacjentem. Ale jeden czynnik ryzyka bije wszystkie inne na głowę. Użycie środków zwiotczających. Nie usypiają, nie działają przeciwbólowo, wyłączają jedynie mięśnie. Sukcynylocholina działa w teorii podobnie długo jak większość środków usypiających, ale inne zwioty – dużo dłużej. Jeśli zwiotczyłeś pacjenta, a intubacja się przedłuża, pomyśl, czy nie dołożyć mu spania.

  1. Driver BE, Prekker ME, Wagner E, Cole JB, Puskarich MA, Stang J, DeVries P, Maruggi E, Miner JR. Recall of Awareness During Paralysis Among ED Patients Undergoing Tracheal Intubation. Chest. 2023 Feb;163(2):313-323. doi: 10.1016/j.chest.2022.08.2232. Epub 2022 Sep 8. PMID: 36089069.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *