To Ci się może kiedyś przydać

Adenozyny używamy w leczeniu częstoskurczu regularnego z wąskimi zespołami QRS (<0,12ms). Ze względu na ultrakrótki czas działania (kilka sekund) podajemy ją wyłącznie w szybkim bolusie dożylnym. Dawka wzrasta z każdym kolejnym podaniem: 6 – 12 – 18 mg