Można inaczej

Tradycyjna metoda podania adenozyny to użycie nierozcieńczonego leku i szybkie popchnięcie bolusem płynów z pomocą np. kranika trójdrożnego. Alternatywna metoda to użycie jednej strzykawki z adenozyną rozcieńczoną do 20ml.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acem.13879