Co to jest receptor?

Receptor ma w medycynie dwa znaczenia:

  1. Miejsce w komórce odbierające sygnały z zewnątrz: chemiczne (insulina, dopamina) lub fizyczne (światło, rozciąganie)
  2. Całe komórki lub grupy komórek odbierające bodźce zewnętrzne

Tego drugiego terminu używamy zwykle w odniesieniu do sygnałów fizycznych, a więc mówiąc receptory dotyku czy węchu mamy na myśli raczej grupy specjalnych komórek niż miejsca na tych komórkach.

Czasami możemy pobudzić receptory inaczej, niż to zaplanowała natura.

Na przykład receptory wysokiej temperatury reagują na kapsaicynę z papryczek chilli a receptory niskiej temperatury na mentol.