Układ współczulny i przywspółczulny

Układ współczulny między innymi podnosi ciśnienie i przyspiesza akcję serca. Jego nerwy są anatomicznie ściśle powiązane z rdzeniem kręgowym. Układ przywspółczulny działa przeciwnie, zwalnia akcję serca i obniża ciśnienie. Za te krążeniowe efekty odpowiedzialny jest w praktyce tylko jeden z nerwów czaszkowych – nerw błędny. Jakie to wszystko ma znaczenie kliniczne?

Otóż takie, że w wysokim (np. szyjnym) urazie rdzenia kręgowego jest duże ryzyko, że oberwie właśnie układ współczulny i oprócz porażenia pacjent zaprezentuje niskie ciśnienie i wolną akcję serca.